Contributie

Bij de uitnodiging voor de ledenvergadering van 18 mei aanstaande zat tevens
een nota voor de contributie van 2017. Voor diegene die automatisch betaald
is dit niet van toepassing, dus kunt u de nota als niet ontvangen beschouwen.
Wanneer u de nota zelf betaald willen wij erop wijzen dat er een fouttief bedrag
op de nota staat, dit had moeten zijn € 15,00 i.p.v. 12,50. De contributie was al
in 2015 verhoogd naar € 15,00, wat er mis is gegaan is niet goed duidelijk.
We hopen u zo volledig mogelijk te hebben geinformeerd.

Bestuur Rensport

Tot donderdag 18 mei a.s. om 20.00 uur in clubgebouw.
(ledenvergadering)
  

 

 
 
             

                                  
Twitter:        http://twitter.com/rensportnortepe 
Facebook:   http://www.facebook.com/rensport.noordwolde